<

KRITERIEAUKTION 2013


Medelpris på hela auktionen: 78 413 kr
Medelpris på av oss sålda hästar: 143 571 kr

SÄLJS TORSDAG 26 SEPTEMBER
SÄLJS TORSDAG 26 SEPTEMBER
SÄLJS LÖRDAG SEPTEMBER
SÄLJS LÖRDAG 28 SEPTEMBER
SÄLJS LÖRDAG 28 SEPTEMBER
SÄLJS LÖRDAG 28 SEPTEMBER
SÄLJS LÖRDAG 28 SEPTEMBER
FRED ASTAIRE
FINAL CALL
FERRELL
HYPER ZON
HARALDINHO ZON
HERKULES ZON
HALLELUJAH ZON
HARLEY ZON